NO 제목 날짜 처리현황
 • 1522

  몇가지 질문드립니다 new new

  2020-04-30 답변완료
 • 1521

  재수생 흡연 new new

  2020-04-28 답변완료
 • 1520

  흡연자관리 new new

  2020-04-24 답변완료
 • 1519

  주소지 관련 new new

  2020-04-23 답변완료
 • 1518

  가은아 new new

  2020-04-04 답변완료
 • 1517

  코로나19 new new

  2020-04-03 답변완료
 • 1516

  택배랑 전화관련 new new

  2020-04-03 답변완료
 • 1515

  입학관련 문의드립니다. new new

  2020-03-20 답변완료
 • 1514

  빨래 관련 문의 new new

  2020-03-20 답변완료
 • 1513

  진학실적 새로 업데이트 된건가요? new new

  2020-03-15 답변완료